Regulaminy

Statut Towarzystwa

Przyjęty 22 września 2012 roku.

Sprawozdanie finansowe

Bilans finansów Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Scroll to Top
TPDP w Gdyni